Komisja Europejska (KE) złożyła już do Trybunału Sprawiedliwości wniosek przeciwko Grecji i Włochom zarzucając im nie wprowadzenie wymaganych zmian dot. dobrostanu kur niosek. Nowe normy, określone w Dyrektywie 1999/74/WE, dotyczą warunków chowu i hodowli kur niosek.

Jednak, producenci jaj w 13 krajach nie wycofali na czas nieulepszonych klatek dla kur niosek zamieniając je klatkami spełniającymi nowe wymagania.

Poskutkowało to rozpoczęciem procedury naruszenia, gdzie KE początkowo ponaglała kraje o wprowadzenie koniecznych zmian. Jednak w wypadku Grecji i Włoch działania te nie przyniosły oczekiwanych rezultatów.

W efekcie KE złożyła przeciwko władzom tych krajów pozew. Zostanie on niedługo rozpatrzony przez Trybunał Sprawiedliwości i może doprowadzić do nałożenia kary pieniężnej na władze Grecji i Włoch.

Jak widać, w wypadku tematyki związanej z dobrostanem zwierząt KE nie waha się przed rozpoczęciem postępowania przeciwko krajom członkowskim. Związane jest to z zapewnieniem równowagi konkurencyjnej na wspólnym rynku UE.

Należy to mieć na uwadze przy kwestii związanej z wprowadzeniem w życie 1 stycznia 2013 r. postanowień Dyrektywy 2008/120/WE dot. dobrostanu ciężarnych loch i loszek. Warto wspomnieć, że KE ma zastrzeżenia do 9 państw (m.in. Polski), które nie w pełni wprowadziły zmiany w hodowli dla ciężarnych zwierząt. Nie można zatem wykluczyć, że procedura naruszenia może również zostać rozpoczęta w tej kwestii.