Jak czytamy w informacji służb weterynaryjnych, ujawnione przypadki stanowią ogniska wtórne, spowodowane zakupem zarażonych kur z powiatu żuromińskiego.

Jak stwierdza lekarz powiatowy, wielu obwoźnych handlarzy wbrew przepisom oferuje do sprzedaży drób z obszarów zapowietrzonych (a więc gmin Żuromin, Bieżuń, Lubowidz w powiecie żuromińskim, czy gminy Radzanów w powiecie mławskim), oraz terenów zagrożonych. Obrót ten jest nielegalny, bo bez wymaganych zezwoleń inspekcji weterynaryjnej, i stwarza olbrzymie zagrożenie epidemiczne.

PLW ostrzega przy okazji, że zakazane jest zarówno sprzedawanie, jak i kupowanie drobiu bez udokumentowanego źródła pochodzenia.