Wirus atakuje w Bawarii i Szwajcarii

W powiecie Regensburg (Bawaria) istnieje podejrzenie wybuchu grypy ptaków.

Zapobiegawczo ubija się 60 tys. kurcząt z jednej fermy. Zostało to ogłoszone przez Bawarski Urząd Kontroli Bezpieczeństwa Żywności i Spraw Weterynaryjnych (KBLV).

Oczekuję się wprowadzenia niezbędnych środków w zakresie zdrowia zwierząt, takich jak ustanowienie strefy ochrony i nadzoru.

W kantonach Zurych i St. Gallen wystąpiły przypadki grypy ptaków u mew śmieszek. Dlatego dotknięte kantony muszą w razie potrzeby podjąć lokalne środki w celu ochrony drobiu domowego.

Obecnie szwajcarskie Federalne Biuro ds. Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii BLV ocenia ryzyko rozprzestrzeniania się choroby, jako niskie. Dlatego, że mewy śmieszki obecnie się rozmnażają i nie przemieszczają się. Niemniej jednak nie można wykluczyć, że grypa ptaków przeniesie się na drób.