Jak informuje Federalne Ministerstwo Rolnictwa (BMEL), odpowiedzialne władze w Brandenburgii zgłosiły przypadek wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), tj. grypy u dzikiego ptactwa. Zwłoki zwierzęcia znaleziono w rejonie Spree-Neisse. Federalny Instytut Zdrowia Zwierząt, potwierdził przypadek HPAI.

Według BMEL jest to obecnie odizolowany przypadek w Niemczech. Nie ma wpływu na zdrowie drobiu. Właściwe organy w Brandenburgii zareagowały już i wzmocniły monitorowanie dzikiego ptactwa, koncentrując się na drobiu wodnym, a także zwróciły się do hodowców drobiu o konsekwentne przestrzeganie środków bezpieczeństwa biologicznego.

Teraz chodzi o zapobieżenie rozprzestrzenianiu się choroby zwierząt na drób domowy. BMEL wzywa, zatem przedsiębiorstwa zajmujące się hodowlą drobiu, a także prywatnych właścicieli do wzmocnienia środków bezpieczeństwa biologicznego. Przede wszystkim obejmuje to unikanie możliwości przedostania się wirusa przez kontakt z dzikimi ptakami.