W Szczecinie strefy objęte zakażeniem

Jak przekazał w czwartek szczeciński magistrat, na wniosek zachodniopomorskiego wojewódzkiego lekarza weterynarii, wyznaczone zostały strefy objęte zakażeniem.

W powiecie polickim to wyspy: Mnisi Ostrów, Polickie Łąki oraz część wyspy Skolwiński Ostrów, która leży w gminie Police. Na terenie Szczecina: Rybi Ostrów, Mewia Wyspa, Ostrów Żurawi, Kacza Wyspa, Wyspa Dębina na północ od Kanału Leśniczówka i część wyspy Skolwiński Ostrów leżąca w gminie Miasto Szczecin, a także w dzielnicy Północ osiedla: Skolwin i Stołczyn. Strefą objęto też półwysep Inoujście i miejscowość Kamieniska w powiecie goleniowskim.

Nakaz utrzymywania drobiu i innych ptaków w odosobnieniu

Na wskazanych obszarach obowiązuje nakaz utrzymywania drobiu i innych ptaków w odosobnieniu; karmienie i pojenie drobiu w zamknięciu lub miejscu osłoniętym, które uniemożliwia dostęp dzikiego ptactwa; stosowanie środków bezpieczeństwa biologicznego przy kontakcie z drobiem (w szczególności odkażanie rąk i obuwia), a także przechowywanie wody, paszy i ściółki przeznaczonej dla ptaków w sposób zabezpieczający przed kontaktem ze zwierzętami.

Decyzja ma związek ze znalezieniem na Jeziorze Dąbie martwych mew. Ptaki były zarażone wysoce zjadliwą grypą HPAI.