Z prognoz KE wynika, że produkcja mięsa drobiowego w UE w 2017 r. wzrośnie o 1,7 proc. do 14,63 mln ton, podczas gdy w 2016 r. była większa o 4,4 proc., wynosząc 14,38 mln ton.

Głównym powodem spadku dynamiki produkcji było była epidemia grypy ptaków. W okresie od października 2016 r. do lipca 2017 r. wirus ten był odnotowany ponad 1,1 tys. razy, aż w 17 krajach UE. Najwięcej ognisk, bo 485, wystąpiło we Francji, choroba dotknęła też m.in. Węgry, Niemcy, Bułgarię i Polskę. Taka sytuacja pociągnęła za sobą nieuniknione konsekwencje, jak ograniczenie wstawień ptaków i automatycznie niższą produkcję mięsa w poszczególnych krajach Unii. Dodatkowo, część pozaunijnych odbiorców, prewencyjnie zrezygnowała z zakupów unijnego mięsa.

Według informacji podanych przez analityków Banku BGŻ BNP PARIBAS - największy spadek produkcji mięsa drobiowego w pierwszym kwartale 2017 r. odnotowała Bułgaria ( -12,5 proc.), Węgry ( -7,3 proc.), Niemcy ( -1,3 proc.) oraz Francja ( -0,2 proc.). W Polsce produkcja nadal była wyższa niż przed rokiem, ale już tylko o 1,1 proc. Zmniejszenie produkcji w niektórych krajach UE zostało zrekompensowane znacznym wzrostem produkcji przez innych głównych producentów w UE, mniej dotkniętych epidemią grypy ptaków, tj.: Holandię (+ 1,6 proc.), Hiszpanię (+3,9 proc.) oraz Wielką Brytanię (+10,5 proc.).

Jak oceniają analitycy Banku BGŻ BNP PARIBAS, producenci drobiu dość dobrze poradzili sobie w obliczu zawirowań rynkowych - wyniki eksportu pokazują, że kraje UE potrafią dostosować się do nawet znacznych zakłóceń w handlu. Prognozy KE przewidują na ten rok 1-proc. wzrost eksportu mięsa drobiowego z UE.