Grypę ptaków potwierdzono w małym gospodarstwie z 49 kurczętami w powiecie Rohrbach (Górna Austria). Agencja ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności (AGES) wykryła zakażenie wirusem ptasiej grypy H5N1 u sześciu zmarłych kurcząt. W tym samym czasie podejrzenie grypy ptaków dotyczyło sąsiedniej małej farmie z dziesięcioma kurczętami i dziesięcioma kaczkami. Obie gospodarstwa zostały zamknięte przez właściwy państwowy urząd weterynaryjny, w jednym przypadku pozostałe zwierzęta pod oficjalnym nadzorem uśmiercono, a w drugim odpowiednie próbki wysłano do AGES.

Według Państwowej Dyrekcji Weterynarii Górnej Austrii, rozszerzenie obszaru zagrożenia jest obecnie rozważane w koordynacji między Ministerstwem Zdrowia a organem państwowym, co może prowadzić do obowiązku utrzymywania drobiu w pomieszczeniu dla ferm z liczącym ponad 350 pogłowiem ptaków.