Stąd bardzo ważna jest dbałość o jakość paszy i standard małych, fermowych mieszalni oraz współpraca z zaufanymi dostawcami surowców i producentami pasz. Hodowcy produkujący pasze na własne potrzeby czasem bagatelizują, np. ryzyko związane z zakupem surowców.                                                    

Eksperci z firmy Provimi Polska podkreślają, że cenią i propagują wysokie standardy higieny w żywieniu zwierząt, duży nacisk kładzie się na monitoring jakości surowców oraz produktu gotowego poprzez wykonywanie ich dokładnych analiz.

Firma stosuje w mieszankach także specjalne dodatki paszowe, które zapobiegają zakażeniom bakteryjnym, jak np. własny produkt Biacid.
W mieszalniach pasz wdrożone są bardzo restrykcyjne procedury (systemy takie jak HACCAP, ISO, QS), które minimalizują ryzyko zakażenia. Firma rzetelnie dobiera dostawców surowców paszowych, a także posiada wdrożone systemy jakości oraz certyfikowane zakłady produkcyjne.

Jednak nie tylko produkcja paszy niesie ryzyko. Ryzykowny jest także jej transport. Dlatego istotne jest odpowiednie dezynfekowanie pojazdów przeznaczonych do przewożenia paszy, a także przeprowadzanie transportu w zamkniętych beczkach.

Wszystkie działania prewencyjne jak i stosowane na fermach drobiu programy bioasekuracji zawsze warto wesprzeć odpowiednią profilaktyką, stosowaniem szczepionek i ścisłą kontrolą lekarza weterynarii obsługującego fermę.

Należy też wykonywać badania diagnostyczne, a w przypadku własnej produkcji pasz, monitorować surowce oraz pasze pod kątem występowania salmonelli, ze szczególnym naciskiem na surowce. Wskazane jest również stosowanie odpowiednich dodatków paszowych zwalczających salmonellę - jest to szczególnie istotne w przypadku stad reprodukcyjnych.  Respektowanie tych zasad ograniczy rozprzestrzenianie się i występowanie Salmonelli w stadach drobiu.