Jak podaje FAPA/FAMMU- koszt wymiany klatek w Hiszpanii oszacowano na 15-20 euro na jedną nioskę.  Według krajowej organizacji zrzeszającej rolników, bez pomocy państwa nawet 40 procent z istniejących ok. 1000 ferm zajmujących się hodowlą kur niosek może przestać istnieć.

Organizacja zrzeszająca rolników wyraziła również obawy związane ze zbliżającym się terminem wdrożenia wymogów unijnych dotyczących dobrostanu trzody chlewnej, które mają obowiązywać od 01.01.2013 roku.  Wymiana kojców dla loch prośnych dotyczy 75 tys. ferm, a koszt dostosowania oszacowano na 250-300 euro na jedną lochę.