W konferencji wezmą udział minister polityki rolnej Ukrainy Jurij Mielnik, przewodniczący zarządu "Mironowskij chleboprodukt" Jurij Kosiuk, prezydent Ukraińskiej Konfederacji Rolnej Leonid Kozaczenko, prezydent Europejskiego Klubu Hodowców Drobiu Gerhard Wagner i inni.

Uwzględniając doświadczenie pierwszej konferencji, która odbyła się w Moskwie w 2003 r., Europejski Klub Hodowców Drobiu ma zamiar zebrać tym razem europejskich liderów hodowli drobiu, aby dać im możliwość wymiany informacji i poglądów oraz nawiązania kontaktów. Rangę imprezy podniesie z pewnością obecność ponad 50 najbardziej wpływowych osób w sferze produkcji mięsa i jaj drobiu z całej Europy i świata.

Europejski Klub Hodowców Drobiu (European Poultry Club) został utworzony w listopadzie 2002 r. przez czołowych europejskich producentów mięsa drobiowego i jaj, aby reprezentować ich interesy na forum międzynarodowym.

Źródło: Diełowaja niediela