Rolnicy produkują drób i jaja zgodnie z wytycznymi jakościowymi organizacji sprzedaży Bord Bia, zapewniając w ten sposób najwyższe standardy jakości. Bez odpowiednich dochodów rolnicy nie będą już mogli  ich produkować.

 Prezes IFA zwrócił uwagę, że na całym świecie mięso drobiowe ma przewagę ilościową w stosunku do mięsa wieprzowego, a jego korzyści zdrowotne ze spożywania drobiu w porównaniu z innymi mięsami są powszechnie uznawane. Wyjaśnił również, że irlandzcy rolnicy nadal chcą produkować drób i poszerzać swoją produkcję, aby zaspokoić popyt.

 Koszty żywienia wzrosły dramatycznie w 2018 r. do tego doszły koszty energii i pracy, a także ogólne koszty operacyjne. Prezes IFA zaapelował do sprzedawców detalicznych o uznanie realnych kosztów zrównoważonej hodowli drobiu i zakończenie trwających zniżek i specjalnych ofert dotyczących produktów drobiowych.

Producenci wnioskowali o zorganizowanie spotkania celem renegocjowania obecnych umów, które były negocjowane na trzy lata.