Na Węgrzech pojawiły się 24 ogniska grypy szczepu H5N8 przede wszystkim w rejonie centralnym Bacs-Kiskun. Większość dotkniętych chorobą ferm utrzymuje kaczki i gęsi, część prowadzi chów zagrodowy.

W wyniku choroby padło 10 tys. ptaków, a kolejne 38 tys. zostało poddane ubojowi z konieczności.

Dane węgierskie sugerują, że przyczynami pojawienia się ognisk choroby jest kontakt z dzikimi ptakami, rozprzestrzenianie się wirusów w powietrzu oraz takie nośniki infekcji jak: ludzie, pojazdy i karma.

W Izraelu ogniska ptasiej grypy szczepu H5N8 wystąpiły na jednej fermie kurcząt i dwóch farmach indyków w rejonie Hadrom. W związku z tym Izrael wprowadził przewidziane w takim przypadku środki kwarantanny i nadzoru. W raporcie do Światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt (OIE) podano, że trzy dotknięte chorobą fermy znajdują się na trasie migracji ptaków z Europy do Afryki, co wpłynęło na szybkość, z jaką rozprzestrzeniał się wirus.

Prócz ognisk na fermach drobiu zostały zgłoszone przypadki choroby u dzikich ptaków w Szwecji, Szwajcarii i Danii.