AVA stwierdził, że Ukraina otrzymała zgodę na eksport mięsa drobiowego i produktów mięsnych, świeżych jaj jadalnych i produktów jajecznych do Singapuru, co świadczy o sprawnym i skutecznym systemie kontroli państwa w zakresie bezpieczeństwa żywności i zdrowia zwierząt.

Zezwolenie na eksport produktów otrzymało osiem ukraińskich przedsiębiorstw, które zostały sprawdzone przez przedstawicieli władz w Singapurze podczas wizyty weryfikacyjnej inspektorów AVA na Ukrainie w okresie od 29 lipca do 8 sierpnia 2018 r.

Trwa proces zatwierdzania certyfikacji weterynaryjnej między władzami Ukrainy i Singapuru w zakresie wywozu drobiu i produktów mięsnych, jaj jadalnych i produktów jajecznych z Ukrainy do Singapuru.