Firma Cid Lines już po raz piąty zorganizowała konferencję dla producentów drobiu tym razem poświęconej tematowi: „Jak zapewnić wysoką jakość jednodniowych piskląt”. W spotkaniu, które odbyło się w Ołtarzewie pod Warszawą 12 kwietnia wzięło udział ok. 180 osób związanych z branżą.

Spotkanie obejmowało zagadnienia z zakresu produkcji piskląt, mycia i dezynfekcji, zarówno linii pojenia na fermach drobiu jak i dezynfekcji jaj wylęgowych w obliczu wprowadzenia programu bezformalinowego. Nie zabrakło też przedstawienia elementów efektywnego żywienia stad reprodukcyjnych i prowadzenia profilaktyki przed IB czyli zakaźnym zapaleniem oskrzeli kur.

Podczas spotkania sporym zainteresowaniem słuchaczy cieszył się wykład prof. Piotra Szeleszczuka z Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW. Prelegent przedstawił parametry, które w praktyce pozwalają określić jakość piskląt. W rzeczywistości wymiernym wskaźnikiem, najbardziej skorelowanym z ich jakością jest długość ciała pisklęcia.

Dodatkowo profesor podkreślił, że jakość piskląt nabiera nowego znaczenia w dobie presji na ograniczenie stosowania antybiotyków w produkcji zwierzęcej. Jeżeli polscy producenci będą oferowali dobrej jakości pisklęta, które mają wysoki poziom odporności, będą mieli dobrą kartę przetargową w konkurowaniu o pozycję lidera w produkcji mięsa. Konsumenci coraz częściej poszukują mięsa taniego, dobrego i bezpiecznego pod względem zdrowotnym a to oznacza, że będą zwracali uwagę czy w produkcji były używane antybiotyki. Aby osiągnąć ten cel nie można zapominać, że odporność piskląt, w dużej mierze jest warunkowana poziomem i jakością przeciwciał matczynych w woreczku żółtkowym. Profesor odpowiedział na pytanie jak w praktyce osiągnąć ten cel poprzez stosowanie zasiedlenia, które pozwala na zbudowanie integralności jelitowej piskląt.

Kolejnym ciekawym tematem było omówienie możliwości przeprowadzenia bezformalinowej dezynfekcji jaj wylęgowych. Dr Urszula Teter z firmy Cid Lines powiedziała jak przeprowadzić taką dezynfekcję pod względem zastosowanych środków, procedur, wydajności i skuteczności. Jest to ciekawa alternatywa dla dezynfekcji formalinowej, która dodatkowo nakłada prawne obowiązki na pracodawcę pod względem prowadzenia dokumentacji i zapewnienia bezpieczeństwa pracowników.

Zagadnienie przeprowadzenia doboru przeprowadzanych szczepień przeciwko IB omówił dr wet. Grzegorz Dymacz. Choroba bardzo często występuje w stadach brojlerów i stadach rodzicielskich powodując dotkliwe straty, pomimo wykonywanych szczepień.

Z kolei, dr Sylwia Doner z MSD przybliżyła zalety korzystania ze szczepionek wektorowych oraz to jak je stosować aby były skuteczne. Ciekawą propozycja tej firmy jest oferta programu audytowego dla wylęgarni „Convenience Program”, który pozwala przeanalizować każdy z etapów produkcji pisklęcia. - Dzięki zastosowaniu zarówno prostych jak i zaawansowanych metod pomiaru wyników produkcyjnych można wprowadzić zmiany na najsłabszych jej etapach. Pozwala to zaoszczędzić czas i ograniczyć niepotrzebne straty – tłumaczyła dr Timea Torma z MSD.  

Grzegorz Torzyński kierownik produktu De Heus przedstawił nowy program żywienia stad reprodukcyjnych. Zmiana w dotychczasowych trendach żywienia jest konieczna ponieważ poprzez ciągłe doskonalenie hodowlane ptaków ich wymagania także żywieniowe ulegają zmianie. Średnio na rynku co 5 lat mamy do czynienia z „ulepszonym” ptakiem o zwiększonym potencjale genetycznym.

Na koniec Marcin Strzelczyk, specjalista ds. higieny Cid Lines omówił znaczenia dbania o czystość instalacji wodnej. Przedstawił możliwości zastosowania rożnych produktów Cid Lines w zależności od potrzeb, tak by nie dopuścić do nagromadzenia biofilmu.