- W ostatnich kwartałach, od przełomu ub. r., można zaobserwować rosnące zatory na poszczególnych odcinkach łańcucha dostaw polskiego sektora drobiarskiego, co wynika z wysokiego stopnia wykorzystania jego mocy wytwórczych. W efekcie produkcja drobiu w Polsce rośnie wyraźnie wolniej niż polski eksport. Taka sytuacja oddziałuje w kierunku wzrostu cen. Potwierdzają to wyższe ceny uzyskiwane przez polskich eksporterów - mówi Jakub Olipra, ekonomista z Banku Credit Agricol. Analityk zwraca uwagę, że w lipcu średnie ceny brojlerów w Polsce wyrażone w euro były o 26% niższe od średniej unijnej wobec 29% w lipcu ub. r.

- W efekcie prognozujemy, że cena drobiu w Polsce w kolejnych kwartałach będzie kształtować się w łagodnym trendzie wzrostowym. Głównym czynnikiem ryzyka dla naszego scenariusza jest ewentualne wystąpienie przypadków ptasiej grypy w UE - dodaje analityk Credit Agricol.

Podobnego zdania, że ceny drobiu będą rosły są analitycy z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarski Żywnościowej PIB (IERiGŻ- PIB).

Źródło: Credit Agricole
Źródło: Credit Agricole

- Ceny drobiu będą lekko rosły w najbliższych miesiącach - mówi prof. Grzegorz Dybowski z IERiGŻ PIB. On także zwraca uwagę, że produkcja drobiu rośnie wolniej niż eksport. Nie ma braków w podaży. Dynamika produkcji drobiu jest o wiele wolniejsza od dynamiki eksportu co będzie wpływać na wzrost cen w najbliższym czasie.

- Drób podrożał w stosunku do innych gatunków mięsa. Dynamika wzrostu cen nie będzie więc zbyt duża – dodaje prof. Dybowski z IERiGŻ PIB.

Rośnie cena kurcząt

Od czerwca br. ma miejsce wzrost cen skupu kurcząt rzeźnych. Z danych IERiGŻ wynika, że w sierpniu 2018 r. ceny kurcząt w skupie były o 1,4 proc. wyższe niż przed miesiącem i o 7,2 proc. wyższe niż przed rokiem. Na początku września wzrost w/w cen wyniósł 0,3 proc. w relacji miesiąc do miesiąca i 7,5 proc. w relacji rok do roku (r/r).

Ceny indyków niższe niż przed rokiem

Ceny skupu indyków rzeźnych były w sierpniu o 2,7 proc. wyższe niż w lipcu, ale o 5 proc. niższe niż przed rokiem. Na początku września cena skupu indorów podniosła się o 2 proc. w porównaniu z sierpniem, ale była o 2 proc. niższa niż przed rokiem.

Przeciętna miesięczna cena skupu kurcząt w okresie ośmiu miesięcy br. wzrosła o 4,5 proc. w relacji do poziomu ub. r. Natomiast cena indyków była o 7 proc. niższa.

Rośnie opłacalność produkcji kurcząt

Obecnie średnia relacja cen żywiec/pasza na rynku kurcząt wynosi 2,62 wobec 2,55 przed rokiem. Na rynku indyków 3,55 wobec 3,78 – wynika z analiz IERiGŻ PIB.

- Przeciętna opłacalność produkcji kurcząt poprawiła się. Natomiast opłacalność produkcji indyków uległa dalszemu pogorszeniu, zbliżając się już do progu rentowności chowu - mówi prof. Dubowski z IERiGŻ PIB.

Źródło: Credit Agricole
Źródło: Credit Agricole

Eksport nakręca ceny drobiu

Eksperci z Credit Agricol wskazują, że w okresie styczeń - maj 2018 r. wartość polskiego eksportu drobiu, tj. mięsa, przetworów oraz drobiu żywego, zwiększyła się o 26,1 proc. w porównaniu do u. b. W analogicznym okresie ub.r. wzrost ten wyniósł 2,2 proc. Głównym źródłem wzrostu wartości polskiego eksportu jest większa sprzedaż do Niemiec, Wielkiej Brytanii i Holandii. W lipcu br. cena skupu kurcząt wyniosła 3,66 zł/kg tj. była o 6,7 proc. wyższa w porównaniu do ub. r. W tym czasie cena indyków wyniosła 4,64 zł/kg i była o 12,4 proc. wyższa w porównaniu r/r. W tym samym czasie cena pasz dla brojlerów ukształtowała się na poziomie 1,44 zł/kg, tj. była o 2,7% większa w stosunku do ub. r. Cena pasz dla indyków wyniosła 1,48 zł/kg, tj. o 0,3 proc. więcej w porównaniu r/r. W rezultacie w lipcu relacja cen żywiec/pasza wyniosła na rynku kurcząt 2,55 wobec 2,45 przed rokiem. Na rynku indyków 3,15 wobec 3,12 przed rokiem, wskazując na nieznaczny wzrost opłacalności produkcji zarówno kurcząt, jak i indyków w ujęciu rocznym.

- Po uwzględnieniu czynników krajowych oraz wzorca sezonowości, ceny skupu kurcząt broilerów i indyków na koniec 2018 r. ukształtują się odpowiednio na poziomie ok. 3,35 zł/kg oraz 4,65 zł/kg. Na koniec 2019 r. wyniosą odpowiednio 3,40 zł/kg oraz 4,90 zł/kg - prognozuje J. Olipra z Credit Agricol.