Rhode Island Red - to najpopularniejsza rasa kur ogólnoużytkowych w Polsce. Doskonale znosząca gorsze warunki chowu, ma dobrą nieśność ok. 190 - 200 jaj w roku, charakteryzuje się dobrym umięśnieniem i wagą 2,2 do 2,4 kg. Dobrze wykorzystuje pasze z naturalnych żerowisk, jest mało płochliwa. Upierzenie ma barwę od czerwonej do rudej.
 
Sussex - dość ciężka rasa o gronostajowym upierzeniu, , odporna gorsze warunki środowiskowe i żywienie, znosi około 190 jaj rocznie, skorupa jaj jest dość ciemna.

Plymouth Rock - bardzo ciężka rasa kur ogólnoużytkowych, osiągających masę ok. 2,5 kg, o niezbyt wysokiej nieśności. Koguty osiągają wagę powyżej 4 kg, upierzenie jarzębate (biało czarne prążki). Ptaki tej rasy charakteryzują się dobrą zdrowotnością.

Zielononóżka kuropatwiana - jest z kolei najlżejszą z kur ogólnoużytkowych. Charakteryzuje się dużą ruchliwością, dobrym wykorzystaniem paszy z naturalnych żerowisk, niską nieśnością i niestety płochliwością w większych stadach.

W handlu są także kury ras typowo nieśnych – Astra i Messa, które zostały wyhodowane głównie dla potrzeb hodowli wielkotowarowej, lecz dobrze znoszą także warunki chowu przydomowego.