Aby sprostać zwiększonym wymaganiom względem jakości hodowcy muszą uwzględniać czynniki genetyczne (pochodzenie kur) oraz szeroko rozumiane czynniki środowiskowe takie jak: żywienie, temperatura, wilgotność powietrza, światło, czy warunki zoohigieniczne w kurniku.

Sebastian Balcerowski, kierownik jednej z ferm współpracujących z firmą Cedrob podsumowuje - Decydującym czynnikiem wpływającym na efektywną produkcję drobiu jest jakość piskląt, od której uzależniony jest prawidłowy start, jak również zdrowotność stada. Jednak w codziennych działaniach nie wolno zapominać o szczególnej trosce o stada rodzicielskie – powinny one być pod stałą opieką zootechniczną oraz weterynaryjną; stada należy poddawać regularnym szczepieniom.

Dbałość o efektywność produkcji zwierzęcej wymaga również odpowiedniego dostosowania warunków panujących w kurniku oraz systemów żywienia do typu produkcji i potrzeb żywieniowych ptaków w poszczególnych fazach rozwoju.