Stowarzyszenie informuje, że prowadzona przez nich kampania, ma na celu zorganizowanie konsumentów i zebranie petycji przeciwko sprzedaży jaj z „trójką" w sieciach handlowych. Czytamy na stronie , że akcja ta ma wywrzeć presję na sieci, aby „ podjęły decyzję o wycofaniu się ze sprzedaży jajek z hodowli klatkowej, tak jak to zrobił Kaufland w Niemczech."

"Nie można tego zrobić pokazując prawdziwy obraz polskich ferm, gdzie nadzorowana produkcja spełnia wszelkie wymagania w zakresie higieny,
dobrostanu kur i ochrony środowiska. W polskich fermach, zgodnie z obowiązującym prawem unijnym i krajowym, kontrole urzędowe w celu stwierdzenia zgodności z prawem żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt prowadzi Inspekcja Weterynaryjna, a nie wolontariusze "- czytamy w komunikacie.

" Producenci nie mogą prowadzić kampanii „otwartych drzwi" pokazujących prawdziwą produkcję, ze względu na wymagania bioasekuracji oraz standardy jakości i bezpieczeństwa zdrowotnego jaj. Produkcja jaj w klatkach wzbogaconych, wprowadzonych w 2012 r., spełnia wszelkie standardy narzucone przez obrońców zwierząt" - podsumowuje  KIPDiP.