Wśród tych państw znajdują się Belgia, Bułgaria, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Łotwa, Malta, Polska, Portugalia, Rumunia, Węgry i Włochy.

Służby Komisji zbierają obecnie dowody na poparcie pozwów, które mają zostać wniesione do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.

Według Komisji, co najmniej 46,7 mln szt. niosek w UE (ok. 14 proc. pogłowia) jest nadal utrzymywanych w klatkach nieudoskonalonych. Komisja Europejska zwróciła się również do władz krajowych o zapewnienie, aby jaja z klatek tradycyjnych i produkty je zawierające nie zostały wyeksportowane do innych państw UE, ani do krajów trzecich.