Prawidłowy rozwój kurcząt rzeźnych jest możliwy, gdy zdrowe ptaki są utrzymywane w pełni kontrolowanych warunkach środowiskowych, wolnych od czynników chorobotwórczych i jakichkolwiek zagrożeń zewnętrznych jak na przykład dzikie zwierzęta. Nawet w nowoczesnych fermach najmniejszy błąd w technologii chowu może spowodować nieodwracalne skutki finansowe dla producenta. Nieodpowiednia wymiana powietrza, nieterminowe realizowanie programu szczepień, a także niestosowanie zasad higieny, w bardzo krótkim czasie może spowodować nieodwracalne straty finansowe.

Okazuje się, że podstawą zminimalizowania strat w produkcji jest żywienie stada pełnowartościową paszą wysokiej jakości, dobrze zbilansowaną pod względem udziału w niej energii i białka, wolną od zanieczyszczeń mikrobiologicznych i chemicznych, stosowaną odpowiednio do wieku i poziomu produkcyjności stada. Należy także zwracać uwagę na odpowiednią wentylację w kurniku tak, by paki zawsze przebywały w atmosferze świeżego powietrza, wolnego od szkodliwych domieszek gazowych. Producent powinien terminowo realizować kalendarz szczepień. Należy również systematycznie zwalczać gryzonie i inne dzikie zwierzęta. Okresowo oczyszczać i dezynfekować pomieszczenia, sprzęt i urządzenia drobiarskie.

- Zachowanie zasad higieny jest jednym z głównych czynników wpływających na prawidłowy rozwój stada. Przed wejściem do budynku, gdzie znajdują się ptaki należy, założyć ochronną odzież i obuwie. Wprowadzić bezwzględny zakaz wstępu osobom postronnym na teren fermy. Nie przestrzeganie tych zasad, może doprowadzić do zakażenia całego stada chorobami, które nie są uwzględnione w obowiązkowych programach szczepień. Jednak nie tylko ferma jest miejscem, gdzie higiena ma kluczowy wpływ na jakość produkcji, podobne zasady odnoszą się również do transportu, czy ubojni - podkreśla prof. Stanisław Wężyk, Prezes Krajowej Izby Producentów Drobiu i Pasz

Wszelkie zabiegi, które mają na celu podniesienie poziomu higieny w kurniku takie, jak usuwanie brudu i kurzu, oczyszczanie sieci doprowadzającej wodę pitną, czy systematyczna dezynfekcja i dezynsekcja pozwolą podnieść efektywność produkcji na fermie. Dzięki temu ptaki osiągną wysokie wyniki produkcyjne, a właściciel zyski finansowe.