W ostatnich miesiącach obserwowany jest spadek ceny skupu drobiu, choć pozostaje ona nadal na wysokim, na tle historycznym, poziomie. Jak informują analitycy z Credit Agricole, w najnowszej AGROmapie, w kierunku obniżenia ceny oddziałuje stopniowa odbudowa podaży drobiu, po tym, gdy została ona istotnie ograniczona przez straty w bazie produkcyjnej spowodowane przez wysoce zjadliwą grypę ptaków. Analitycy zwracają jednak uwagę, że zarówno wylęgi kurcząt, jak i produkcja mięsa drobiowego nie powróciły jeszcze do długookresowego trendu.

– Czynnikami ograniczającym spadek ceny skupu drobiu są natomiast stopniowa odbudowa popytu na mięso drobiowe ze strony branży HoReCa, a także rosnąca presja kosztowa wśród producentów drobiu. Uważamy, że kolejne miesiące przyniosą dalszy wzrost podaży drobiu na krajowym rynku, co będzie sprzyjało kształtowaniu się cen skupu drobiu w trendzie spadkowym. Głównymi czynnikami ryzyka dla takiego scenariusza jest dalszy przebieg pandemii oraz ptasia grypa w Polsce – stwierdzają analitycy.

Wartość polskiego eksport drobiu przekroczyła poziom sprzed pandemii

Jak wynika z danych prezentowanych przez bank danych, w okresie od stycznia do września bieżącego roku wartość polskiego eksportu drobiu (mięsa, przetworów oraz drobiu żywego) zwiększyła się o 10,4 proc. r/r wobec spadku o 7,1 proc. w analogicznym okresie 2020 r. Tym samym wartość polskiego eksportu drobiu przekroczyła już poziom z analogicznego okresu sprzed pandemii.

Poprawa opłacalności produkcji drobiu w ujęciu rocznym

– Cena skupu drobiu wyniosła w październiku 4,25 zł/kg (+22,1 proc. r/r), co przy obecnych cenach pasz dla drobiu wskazuje na poprawę opłacalności produkcji w ujęciu rocznym. Uwzględniając sytuację na światowym i krajowym rynku drobiu prognozujemy, że cena skupu drobiu na koniec 2021 r. wyniesie ok. 3,90 zł/kg oraz ok. 3,80 zł/kg na koniec 2022 r. – informują analitycy z Credit Agricole.

Wyższa podaż jaj to negatywna presja na ceny

W ostatnich miesiącach obserwowany był wzrost cen skupu jaj, czemu sprzyjała ograniczona produkcja przy jednoczesnym stopniowym ożywieniu popytu widocznym szczególnie w kanale HoReCa. Zdaniem autorów analizy, w kierunku wzrostu cen skupu jaj oddziałuje również rosnąca presja kosztowa wśród ich producentów. Eksperci z Credit Agricole uważają, że kolejne kwartały przyniosą lekką korektę cen wraz ze stopniowym wzrostem podaży jaj na krajowym rynku.

Słabe wyniki w polskim eksporcie jaj

Jak wynika z danych przedstawionych w raporcie, w okresie od stycznia do września bieżącego roku wartość polskiego eksportu jaj obniżyła się o 16,2 proc. r/r wobec spadku o 8,1 proc. w analogicznym okresie 2020 r.

Poprawa opłacalności produkcji jaj w ujęciu rocznym

Cena skupu jaj klasy M w październiku wyniosła 37,63 zł/100 sztuk (+29,1 proc. r/r).

– Przy obecnych cenach pasz wskazuje to na poprawę opłacalności produkcji jaj w ujęciu rocznym. Uwzględniając perspektywy sytuacji na unijnym oraz krajowym rynku jaj prognozujemy, że cena skupu jaj klasy M na koniec 2021 r. wyniesie ok. 38 zł/100 sztuk oraz ok. 36 zł/100 sztuk na koniec 2022 r. Głównymi czynnikiem ryzyka dla naszego scenariusza cen drobiu oraz jaj jest dalszy przebieg pandemii, a także ewentualne pojawienie się nowych ognisk ptasiej grypy – stwierdzają analitycy.