Główny Inspektorat Weterynarii naniósł na mapę nowe ognisko grypy ptaków. W tym miesiącu stwierdzono już szesnaście ognisk HPAI na terenie Polski. W związku z nowym ogniskiem choroby do utylizacji trafiło 184 sztuk drobiu.

Nieduże ognisko HPAI

55. ognisko HPAI stwierdzono 22.02.2023 r. w gospodarstwie zajmującym się chowem przyzagrodowym w województwie śląskim, w powiecie Ruda Śląska, w gminie Ruda Śląska, w miejscowości Ruda Śląska. W gospodarstwie tym utrzymywano 184 sztuki drobiu różnych gatunków.

W ognisku tym stwierdzono podtyp wirusa grypy ptaków H5N1.

Łączna liczba drobiu w ogniskach wynosi obecnie 878 303 sztuk (stan na dzień 23.02.2023 r.).