Główny Lekarz Weterynarii poinformował o stwierdzeniu ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u drobiu. Ognisko nr 338 na podstawie wyników badań laboratoryjnych wykonanych w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym w Puławach z dnia 28 czerwca 2021 r. potwierdzono w gospodarstwie niekomercyjnym, w którym utrzymywano 106 szt. drobiu. Gospodarstwo to zlokalizowane jest w miejscowości Wola Prażmowska w gminie Prażmów, w powiecie piaseczyńskim, w woj. mazowieckim.

Inspekcja weterynaryjna wdrożyła tam wszelkie procedury zwalczania, przewidziane w przypadku wystąpienia HPAI, zgodnie z prawodawstwem krajowym i UE. Drób został wybity i poddany utylizacji, a wokół ognisk ustanowiono obszary zapowietrzone i zagrożone.