Zawieszenie przywozu mięsa drobiowego z Chile

Zgodnie z komunikatem zamieszonym na stronie Głównego Inspektoratu Weterynarii przywóz do Unii Europejskiej mięsa drobiowego pochodzącego z Chile został zawieszony.

– Powodem zaistniałej sytuacji jest wynik audytu dotyczącego oceny systemu kontroli, regulującego produkcję mięsa drobiowego i drobiowych produktów mięsnych importowanych do UE, który został przeprowadzony przez służby KE w marcu br. – informuje GIW.

W odpowiedzi na zgłoszony przez komisję szereg uwag władze Chile od 13 maja br. zawiesiły certyfikację przesyłek mięsa drobiowego przeznaczonych na import do UE. Zgodnie z informacją przekazaną przez komisję do władz chilijskich, podjęte środki mogą zostać zniesione jedynie po pozytywnej ocenie działań naprawczych mających na celi usunięcie stwierdzonych niezgodności oraz uzyskaniu dowodów na ich skuteczność.

Rzekomy pomór drobiu w Macedonii Północnej

Kolejnym przypadkiem zawieszenia importu do Unii jest wstrzymanie możliwości przywozu produktów drobiowych z Macedonii Północnej do UE, o którym poinformowano w tym miesiącu. Ograniczenie to związane jest z opublikowaniem rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 2020/626, zmieniającego załącznik I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 798/2008 w zakresie wpisu odnoszącego się do Republiki Macedonii Północnej.

Zmiana to wynika z faktu potwierdzenia wystąpienia zakażenia wirusem rzekomego pomoru drobiu w jednym z gospodarstw na terenie Macedonii Północnej pod koniec kwietnia br. Kraj ten nie może być uznany za wolny od tej choroby, więc służby weterynaryjne nie mogą już wystawiać świadectw do celów przywozu do Unii lub tranzytu przez jej terytorium przesyłek mięsa drobiowego przeznaczonego do spożycia przez ludzi, co blokuje możliwość importu produktów drobiowych z Macedonii Północnej do UE.

Wysoce zjadliwa grypa ptaków w Polsce

Niestety ograniczeniem objęto również Polskę.  Dotyczy ono eksportu do Bośni i Hercegowiny towarów i produktów drobiowych z 8 województw w Polsce.

– W związku z występowaniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) w Polsce, władze Bośni i Hercegowiny wprowadziły zakaz importu, którym objęte zostało województwo łódzkie, dolnośląskie, lubelskie, lubuskie, zachodniopomorskie, śląskie, warmińsko-mazurskie i wielkopolskie – czytamy w komunikacie GIW.

 Ograniczenia dotyczą następujących towarów:

a) żywego drobiu, ptaków bezgrzebieniowych (w tym ptaków kiwi, emu, nandu i strusi), dzikich ptaków łownych oraz innych ptaków hodowlanych oraz utrzymywanych w niewoli, w tym ptaków przemieszczanych jako zwierzęta towarzyszące;

b) piskląt jednodniowych;

c) jaj wylęgowych i konsumpcyjnych;

d) zarodków drobiu, ptaków bezgrzebieniowych oraz dzikich ptaków łownych;

e) świeżego i mrożonego mięsa drobiowego, ptaków bezgrzebieniowych oraz dzikich ptaków łownych;

f) produktów z mięsa drobiowego, ptaków bezgrzebieniowych i dzikich ptaków łownych;

g) innych produktów pochodzenia zwierzęcego pochodzących od ptaków przeznaczonych do spożycia przez zwierzęta, do użytku przemysłowego lub rolniczego;

h) niespreparowanych trofeów myśliwskich pochodzących od ptaków oraz niespreparowanych ptasich piór bądź części piór.

Zakaz nie ma zastosowania do następujących przesyłek:

a) hermetycznie zamkniętych, poddanych obróbce termicznej konserw drobiowych lub z dzikich ptaków łownych, które podczas produkcji zostały poddane sterylizacji przynajmniej FO3 lub większej;

b) produktów jajecznych, które przed lub podczas produkcji zostały poddane obróbce cieplnej za pomocą suszenia - produkcja jajek w proszku, pasteryzacja lub sterylizacja;

c) produktów poddanych obróbce cieplnej, w których podczas tego procesu osiąga się temperaturę co najmniej 70°C wewnątrz produktu;

d) pióra lub części piór, które zgodnie z posiadaną deklaracją zostały poddane obróbce parą wodną lub inną metodą, która zapewnia, że czynniki chorobotwórcze nie mogą zostać przeniesione na tę przesyłkę.