Projekt ustawy zakłada, że zakaz zacząłby obowiązywać od 2022 roku. Niemiecka minister rolnictwa, Julia Klöckner, w środowym oświadczeniu zaznaczyła, że będzie to „znaczący krok w zakresie przestrzegania dobrostanu zwierząt.

W zakładach drobiarskich i wylęgarniach pisklęta poddaje się brakowaniu. Nie tylko oddziela się zdrowe zwierzęta od chorych, lecz także dokonuje się selekcji pod względem płci. Osobniki męskie, ze względu na niższą wartość produkcyjną są gazowane lub macerowane. Według danych niemieckiego ministerstwa rolnictwa każdego roku dokonuje się brakowania dziesiątków milionów samców. Ekolodzy i aktywiści prozwierzęcy prowadzą kampanię na rzecz zakończenia tej praktyki, ale rolnicy narzekają, że nie ma praktycznej, przystępnej cenowo i wolnej od okrucieństwa alternatywy. Innego zdania jest tamtejszy rząd, który zapewnia, że metody ustalania płci piskląt, znajdujących się w złożonych jajkach, niedopuszczające do wykluwania się kogucików są dostępne dla rolników.

Przyjęty projekt ustawy zakłada, że od 2024 roku hodowców drobiu będą zobowiązani do stosowania tego typu metod na wcześniejszym etapie procesu inkubacji. Niemieckie Stowarzyszenie Drobiu, ostrzega, że zapisy ustawy znacząco obniżą konkurencyjność niemieckich hodowców drobiu. Przy czym w ubiegłym roku Federalny Trybunał Administracyjny orzekł, że dobrostan zwierząt jest istotniejszy niż gospodarcze interesy hodowców drobiu i dlatego masowe uśmiercanie kogucików może być praktykowane tylko w okresie przejściowym. 

Choć Stowarzyszenie poparło wycofanie się z uboju piskląt, to zwróciło uwagę na „poważne niedociągnięcia” w projekcie ustawy, a także na to, że nie będzie miała ona zastosowania w innych krajach. Choć plany uśmiercania kogucików już wcześniej zapowiadał rząd francuski, który także zobowiązał się w styczniu 2020 r. do współpracy z Niemcami w celu zakończenia praktyki rozdrabniania piskląt do końca 2021 r. Z kolei zeszłym roku Szwajcaria zakazała rozdrabniania żywych piskląt, ale nadal pozwala na ich gazowanie.

Dyrektywa unijna z 30 listopada 2009 r. w sprawie warunków zdrowotnych zwierząt, regulujących handel wewnątrzwspólnotowy i przywóz z państw trzecich drobiu i jaj wylęgowych zezwala na macerowanie „piskląt jednodniowych” (drób poniżej 72 godzin życia), o ile powoduje to ich „natychmiastową” śmierć.