Na ostatnim spotkaniu grupy roboczej „Zdrowie i dobrostan zwierząt” Copa Cogeca przedstawiciele organizacji rolniczych z całej Europy dyskutowali na temat inicjatywy obywatelskiej „Koniec Epoki Klatkowej”. W Unii Europejskiej podpisało ją prawie 1,5 mln osób, jak podkreśla FBZPR.

– Podnoszone były głosy, że Copa-Cogeca jako organizacja zrzeszająca producentów reprezentuje ponad 22 miliony rolników a wraz z rodzinami jest to ogromna rzesza konsumentów, która jest za wysokim standardem dobrostanu zwierząt wraz z uwzględnieniem chowu klatkowego. Tymczasem grupa, która podpisała się pod petycją o zakazie chowu klatkowego jest niewspółmiernie mniejsza w stosunku do grupy farmerów jaką reprezentuje Copa Cogeca – wskazywał po spotkaniu Adam Drosio, ekspert Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych.

Producenci są otwarci na zmiany, jednak zaprzestanie chowu klatkowego w UE nie może się wiązać z kolejnymi inwestycjami i stratami ponoszonymi przez hodowców, jak podkreślono.

W przypadku wprowadzania zakazu chowu klatkowego, bezkosztowy okres przejściowy powinien wynosić 30 lat, jak informuje FBZPR dodając, że krótszy termin wiązałby się z koniecznością wprowadzenia unijnego wsparcia finansowego na pokrycie kosztów zmiany technologii produkcji.

Występuje również potrzeba badań naukowych nad dostosowaniem chowu bezklatkowego do warunków rynkowych, finansowych i środowiskowych.