Koszty surowca do produkcji mieszanek znacznie wzrosły w konsekwencji ogromnego zapotrzebowania firm, które przetwarzają zboża na biopaliwa. Ta destabilizacja rynku zbóż w Hiszpanii może utrzymać się i w następnych latach. Producentom jaj nie pozostaje nic innego, jak przerzucać koszty produkcji na konsumentów, a to w efekcie daje zwyżkę cen na rynku detalicznym.

Źródło: Agrodigital