Jak informuje KRD-IG, ruchy te wykorzystują w komunikacji narrację, której głównym zadaniem jest gra na emocjach odbiorcy.

- Ich działania nie są poparte żadnymi dowodami, a w swoich przekazach stosują „politykę strachu". Podkreślają i powielają nieprawdziwe informacje, że spożycie drobiu ma zły wpływ na zdrowie człowieka, a jego hodowla przyśpiesza zmiany klimatyczne. Do najbardziej popularnych mitów krążących wokół sektora zalicza się np. tzw „faszerowanie" kurczaków antybiotykami, podawanie hormonów w celu przyspieszenia wzrostu ptaków, czy kiepskie warunki chowu na fermach - wskazuje organizacja drobiarska.

– Branża drobiarska od kilku lat jest celem ataków różnych organizacji. W swoich działaniach przedstawiciele oraz zwolennicy tego typu ruchów atakują, niejednokrotnie agresywnie, producentów mięsa drobiowego. Konsumenci często nie zdają sobie sprawy, że tego typu przekazy nie są poparte żadnymi naukowymi dowodami, i bazują one na błędnych stereotypach niemających zbyt wiele z rzeczywistością – mówi dyrektor generalny KRD-IG Dariusz Goszczyński.

W opozycji do tych działań na początku września wystartowała ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna KRD-IG. Hasło kampanii – „FAŁSZ W...KURZA" – jest oparte na grze słów, która ma intrygować odbiorcę i zmuszać go do myślenia. Twórcy kampanii chcą, aby dzięki wykorzystywaniu łamigłówki słownej odbiorca został zachęcony do szukania informacji na własną rękę. Ważnym elementem kreacji jest odniesienie do strony dobrydrob.pl, na której odbiorca znajdzie najpopularniejsze mity dotyczące drobiu oraz wiarygodne informacje podparte wypowiedziami ekspertów. Tym samym internetowy portal jest centralnym miejscem, z którego odbiorca może czerpać rzetelne wiadomości na temat mięsa drobiowego.

– Przeciwstawiając pozytywne skojarzenia dotyczące tego rodzaju mięsa z błędną narracją rozpowszechnianą przez naszych przeciwników dajemy konsumentom szansę stania się naszymi ambasadorami. Nasza kampania ma zwiększyć świadomość społeczeństwa na temat walorów mięsa drobiowego i obalić mity, które towarzyszą drobiu już od dłuższego czasu – dodaje Goszczyński

Hasło „FAŁSZ W...KURZA" zawisło na billboardach i citylightach rozsianych po największych miastach w Polsce. Będą one towarzyszyły mieszkańcom wybranych aglomeracji przez cały wrzesień, a umiejscowione zostały wokół najważniejszych węzłów komunikacyjnych danych miast.

Polska jest głównym producentem mięsa drobiowego w Unii Europejskiej, dzięki czemu krajowe produkty goszczą na wielu światowych stołach. Co roku sektor drobiarski umacnia swoją pozycję lidera i pobija kolejne rekordy eksportu. Dzięki rosnącemu zapotrzebowaniu na mięso drobiowe branża rozwija się z roku na rok i jest jedną z ważniejszych gałęzi polskiego sektora rolno-spożywczego, zapewniając wielu Polakom miejsca pracy. Jednak drób w efekcie narosłych dookoła mitów jest łatwym tematem ataków. Najnowsza kampania KRD-IG ma za zadanie odczarować niezgodny ze stanem faktycznym wizerunek polskiego mięsa drobiowego.