W piątek na stronach RCL opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wprowadzenia "Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach indyków hodowlanych" na lata 2023-2025

Program stanowi kontynuację zadań określonych rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wprowadzenia "Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach indyków hodowlanych" na lata 2020-2022 - dodano.

Salmonelloza to najczęstsza choroba odzwierzęca 

Jak podkreślono w uzasadnieniu do projektu salmonelloza jest najczęściej notowaną chorobą odzwierzęcą w Polsce. Zgodnie z danymi z raportu Europejskiego Urzędu do spraw Bezpieczeństwa Żywności na temat tendencji i źródeł chorób odzwierzęcych, odzwierzęcych czynników chorobotwórczych oraz ognisk przenoszonych przez żywność z 2021 r.

Wskazano, że do zakażeń u ludzi w 2021 r. dochodziło najczęściej przez spożywanie skażonych produktów pochodzenia zwierzęcego, między innymi jaj i produktów jajecznych oraz mięsa i przetworów mięsnych, w tym drobiowych. Kontynuacja realizacji programu pozwoli w dłuższej perspektywie czasu na ograniczenie występowania pałeczek Salmonella w stadach drobiu objętych programem, a w konsekwencji zmniejszy to liczbę zachorowań u ludzi, dzięki czemu poważnie zredukowane zostaną koszty leczenia wydatkowane na ten cel.

Koszty krajowego programu zwalczania salmonelli w stadach indyków

Dodano, że zgodnie z szacunkami realizacja programu w 2023 r. będzie kosztować ponad 411 tys. zł. W kolejnych dwóch latach te koszty zaplanowano w takiej samej wysokości. Jak podano, Polska wystąpi też do KE z wnioskiem o współfinansowanie tego programu ze środków UE (do 75 proc. kosztów kwalifikowanych).