Przedstawiciele Krajowej Rady Drobiarstwa – Izby Gospodarczej wzięli udział w tym spotkaniu jako eksperci branży. Na pierwszym merytorycznym posiedzeniu Parlamentarnego Zespołu ds. rozwoju drobiarstwa jako strategicznej gałęzi polskiej gospodarki w roli reprezentanta polskiego sektora drobiarskiego wystąpił Łukasz Dominiak, dyrektor generalny KRD-IG. Jego prezentacja przybliżyła parlamentarzystom aktualną kondycję branży oraz pozwoliła zidentyfikować stojące przed nią wyzwania, wynikające z dynamicznych zmian społecznych, gospodarczych i legislacyjnych na poziomie krajowym, a także europejskim i globalnym.

- Wierzę, że stworzony ponadpartyjnie Zespół Parlamentarny będzie wspierał ochronę interesów polskiego sektora drobiarskiego, a co za tym idzie stojącej za nim rzeszy hodowców i producentów drobiu. Cieszy nas również fakt, iż posłowie dostrzegli ważną rolę KRD-IG we wspieraniu rodzimego drobiarstwa i dali nam szansę na zaprezentowanie głosu branży – powiedział Łukasz Dominiak.

Parlamentarny Zespół ds. rozwoju drobiarstwa jako strategicznej gałęzi polskiej gospodarki jest pierwszą grupą tego rodzaju, działającą wyłącznie na rzecz wybranego sektora rolno-spożywczego, co nadaje wydarzeniu szczególnej rangi. Dotychczas w Parlamencie RP działały dwa zespoły zajmujące się pokrewnymi obszarami, lecz miały one charakter horyzontalny i zaangażowane były w szeroko rozumianą misję wsparcia rolników i producentów żywności oraz polskiego rolnictwa. Inicjatorem utworzenia Zespołu Parlamentarnego ds. rozwoju drobiarstwa jako strategicznej gałęzi polskiej gospodarki była grupa posłów z różnych ugrupowań partyjnych