Obok reprezentacji KRD-IG i polskich producentów drobiu, w wydarzeniach w Szanghaju udział wzięli m.in. unijny komisarz ds. rolnictwa, Phil Hogan, sekretarz stanu w ministerstwie rolnictwa Jacek Bogucki oraz zastępca Głównego Lekarza Weterynarii Jacek Kucharski, a także polscy parlamentarzyści oraz przedstawiciele administracji rządowej RP.

Jednym z głównych tematów wizyty w Chinach było omówienie potencjału eksportowego rodzimej branży drobiarskiej i dyskusja na temat wznowienia współpracy handlowej z Państwem Środka w zakresie eksportu polskiego mięsa drobiowego na rynek ChRL. Choć ostateczna decyzja, dotycząca odblokowania rynku, leży po stronie tamtejszych władz, to misje takie jak ta w Szanghaju, w których uczestniczyła reprezentacja najważniejszych przedstawicieli branży drobiarskiej na czele z KRD-IG, według znawców tamtejszego rynku, istotnie przyczyniają się do osiągniecia założonych celów.

Ponowne otwarcie Chin dla polskiego drobiu oraz rozszerzenie asortymentu produktów, a także listy eksporterów uprawnionych do wysyłek mięsa drobiowego do Państwa Środka, to jedno z kluczowych zadań KRD-IG. Rolą izby jest wspieranie ministerstwa rolnictwa oraz podległych służb, m.in. poprzez budowę i zacieśniacie relacji ze swoimi odpowiednikami po stronie chińskiej. Aktywne występowanie KRD-IG w takiej roli jest pożądane przez stronę chińską. Jednocześnie zdajemy sobie sprawę, że bez udziału przedstawicieli najwyższych władz RP w finalizacji całego procesu, cel jaki sobie założyliśmy nie zostanie osiągnięty – powiedział Łukasz Dominiak, dyrektor generalny KRD-IG. Wizyta w Chinach była dla KRD-IG i obecnych tam reprezentantów polskiej branży drobiarskiej bardzo intensywna. Na miejscu KRD-IG wsparli przedstawiciele 9 producentów i eksporterów drobiu z Polski, tj: Bomadek, Drobex, Efarm, Indykpol, Łukosz, Koziegłowy, Noridane, Superdrob i Wipasz. Część reprezentantów firm uczestniczyła w rozmowach z najwyższymi władzami chińskich służb weterynaryjnych, tj. SMRA, GACC, CNCA, CIQA oraz z wiodącą organizacją branżową zrzeszającą chińskich producentów i dystrybutorów mięsa i drobiu, czyli CMA (China Meat Association).

Podsumowując należy jasno powiedzieć, że zarówno KRD-IG, jak i ministestwo rolnictwa, nie osiągnęły tym razem zakładanego sukcesu jakim byłoby podpisanie protokołu bilateralnego, umożliwiającego wznowienie eksportu polskiego mięsa drobiowego do Chin. Przed nami dalsza batalia o największy i jeden z najbardziej lukratywnych rynków eksportowych na świecie. Mamy w planach kolejne działania zmierzające do osiągniecia tego celu. Już w przyszłym tygodniu liczna grupa przedsiębiorców chińskich, zainteresowanych importem rodzimego drobiu, odwiedzi nasz kraj na zaproszenie KRD-IG – powiedział Łukasz Dominiak. Jednym z efektów ubiegłotygodniowej misji w Chinach pod będzie koniec maja wizyta w Polsce przedstawicieli i członków organizacji China Meat Association. Delegacja, złożona z 24 przedstawicieli chińskich firm, w których interesie leży otwarcie tamtejszego rynku na polski drób, odbędzie szereg spotkań w Warszawie, a także nawiąże bezpośrednie relacje z polskimi producentami drobiu oraz odwiedzi wybrane zakłady ubojowe.