Nadal jednak blisko 2/3 kur niosek jest utrzymywanych w klatkach. W czerwcu opublikowane zostały dane dotyczące stada kur niosek i udziału poszczególnych systemów utrzymywania tych zwierząt w Unii Europejskiej.

Wynika z nich, że we wszystkich 25 państwach członkowskich jedynie niewiele ponad 31% kur niosek jest utrzymywanych w alternatywnych systemach produkcji. Największy udział alternatywnych systemów ma miejsce w Austrii (blisko 70%), Szwecji (58%)i Holandii (54%). W całej UE w porównaniu do 2006 roku udział systemów klatkowych zmalał na rzecz alternatywnych systemów utrzymania kur niosek o ok. 10%. W Polsce wskaźnik systemów poza klatkowych wyniósł ponad 7% (objęta została jednak tylko produkcja przemysłowa). Stosunkowo najwięcej kur niosek utrzymywanych jest w klatkach w nowych państwach członkowskich (Litwie, Łotwie, Czechach).

Źródło: Komisji Europejskiej; FAPA