Minister Jan Krzysztof Ardanowski zachęca do zakładania przydomowych hodowli gęsi - czytamy w komunikacie na stronie MRiRW. To dziś szansa dla mniejszych gospodarstw dla zbudowania samowystarczalności, ale i dla wylęgarni, które z braku zbytu w czasie pandemii zmuszone są do utylizacji zarówno jaj, jak i piskląt gęsich. Dlatego minister wraz z Fundacją Hodowców Polskiej Białej Gęsi zaprasza do kontaktu wszystkich rolników, którzy chcieliby się zająć chowem przyzagrodowym.

– Przydomowy chów gęsi jest wielką szansą w szczególności dla gospodarstw mniejszych. Uruchomiliśmy kanały dystrybucji, jest rolniczy handel detaliczny. Każdy rolnik może przetwarzać wszystko, co u niego w gospodarstwie się urodziło i urosło. Może przerabiać do produktów finalnych, które następnie może sprzedawać bezpośrednio konsumentom, a gdy zakończy się epidemia powrócą też możliwości sprzedaży do restauracji, stołówek, jadłodajni, a nawet do sklepów – mówi minister Jan Krzysztof Ardanowski.

– Jest ogromne zapotrzebowanie mieszkańców miast na mięso gęsie, gdyż charakteryzuje się ono niesamowitymi właściwościami zdrowotnymi. Ponadto dzięki promocji rolniczego handlu detalicznego i hodowli gęsi małe gospodarstwa mogą być samowystarczalne - podkreśla z kolei prezes Fundacji Andrzej Klonecki.

– To jest nasza tradycja, nie tylko na Pomorzu i Kujawach, ale w wielu regionach Polski gęsi były naturalnym dochodem gospodyni. Przy hodowli gęsi wykorzystywano różnego rodzaju zasoby gospodarstwa, które do niczego innego się nie nadawały, nieużytki i inne miejsca porośnięte trawą. Cieszę się, że wraca popularność gęsi i mięsa gęsiego – mówi minister rolnictwa.

Według ministra, do podejmowania takiej działalności zachęca też szereg wprowadzonych dla rolników ułatwień, które dają możliwość prowadzenia małych ubojni, przetwarzanie wyprodukowanej w gospodarstwie żywności, oraz sprzedaż gotowych produktów czy dań.

– Jest to kierunek bardzo istotny. Musimy myśleć o własnej żywności i wytwarzaniu na potrzeby własne, lokalnego rynku, lokalnej wspólnoty. Cieszę się, że ten kierunek myślenia u rolników zaczyna się pojawiać coraz częściej. Jest on nawet bardziej aktualny w momencie epidemii, kiedy to przydomowy chów może być odpowiedzią na kryzys – podkreśla Jan Krzysztof Ardanowski.

Fundacja Hodowców Polskiej Białej Gęsi ma do rozdysponowania pisklęta gęsie w promocyjnej cenie. Zainteresowani proszeni są o kontakt z Fundacją Hodowców Polskiej Białej Gęsi.