W dn. 7 maja 2020 r. Ambasada RP w Bangkoku przekazała decyzję strony tajskiej o zatwierdzeniu negocjowanego wzoru świadectwa zdrowia dla jaj i produktów jajecznych wywożonych do Królestwa Tajlandii - napisano w komunikacie.

Wyjaśniono, że - właściwe władze Tajlandii nie wymagają dodatkowych procedur związanych z zatwierdzeniem polskich zakładów na ich rynek.

Dokument dostępny jest na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Weterynarii oraz u powiatowych lekarzy weterynarii.

Jak niedawno informowała Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz, tajlandzki rząd zdecydował się w marcu br. na wprowadzenie tymczasowego zakazu eksportu jaj konsumpcyjnych z Tajlandii. Jest to reakcja władz na zachowania zakupowe konsumentów wywołane epidemią koronawirusa, które spowodowały, że na rynku wewnętrznym zaczyna brakować jaj a ich ceny gwałtownie rosną. Ocenia się, że konsumpcja wzrosła dwu - trzykrotnie i w niektórych lokalizacjach jaja są niedostępne.

Według Izby, Polska jest siódmym - co do wielkości - producentem jaj w Unii Europejskiej. Jest też znaczącym ich eksporterem, za granicę trafia 35 proc. produkowanych w kraju jaj.

Roczna produkcja jaj w Polsce w 2018 r. wynosił ok. 9,2 miliarda sztuk. Wywóz jaj z Polski jest koniecznością, gdyż produkcja znacznie przewyższa krajowe zapotrzebowanie. Z tego względu Polska jest w trójce największych unijnych eksporterów tego produktu.

O eksporcie jaj z Polski decyduje popyt w krajach unijnych, bowiem kraje UE są głównymi odbiorcami jaj. Najwięcej sprzedawanych jest do Holandii, Niemiec i Włoch. Udział wysyłek do państw pozaunijnych w całym eksporcie ogółem nie przekracza jednego procenta, ale zainteresowanie nimi rośnie.