Polska jest największym producentem mięsa drobiowego w UE, drugim eksporterem tego mięsa w UE i czwartym globalnym eksporterem na świecie - przekazało Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Zgodnie z szacunkami Ministerstwa, produkcja mięsa drobiowego w Polsce w 2022 r. wyniosła ponad 3 mln ton, co oznacza wzrost o 8,2 proc. rdr, a ponad połowa produkcji jest eksportowana.

Optymistyczne rokowania

"Szacuje się, że wzrost produkcji tego rodzaju mięsa w Polsce w 2023 r. wyniesie 1,5 proc. w zestawieniu z rokiem 2022" - poinformowano. "Aktualnie w Polsce utrzymują się wysokie ceny skupu żywca drobiowego. W lutym 2023 r. średnia miesięczna cena skupu kurcząt typu brojler wyniosła 5,71 zł/kg. W lutym w latach 2017-2022 średnia miesięczna cena skupu kurczaków typu brojler kształtowała się w przedziale 3,18-4,57 zł/kg" - dodano.

Jak poinformowało ministerstwo, dominującym rynkiem zbytu mięsa drobiowego z Polski są kraje Unii Europejskiej. Z uwagi na to - stwierdzono - że ograniczeniami w eksporcie na ten rynek są objęte jedynie regiony, w których obowiązują ograniczenia związane z występowaniem grypy ptaków, "utrzymują się dobre wyniki eksportu".

Skutki i groźba ptasiej grypy

Przekazano, że suma odszkodowań za zwierzęta zabite w związku z ogniskami grypy ptaków wyniosła w 2023 r. 13 174 443,50 zł, a w 2022 r. było to 79 624 814,49 zł.

W roku 2023 r. stwierdzono 56 ognisk ptasiej grypy u drobiu i 35 ognisk u ptaków dzikich wobec kolejno 68 i 40 ognisk w 2022 r. - przekazał dla PAP Główny Inspektorat Weterynarii. Zaznaczono, że marzec jest miesiącem, w którym trwają migracje wiosenne dzikich ptaków, przez co okres ten jest związany z ryzykiem wystąpienia ptasiej grypy.

"Ryzyko wystąpienia grypy ptaków w obecnym sezonie jest w dalszym ciągu wysokie, mimo że w ostatnich tygodniach odnotowano mniej ognisk choroby w porównaniu do przełomu roku. Wirus grypy ptaków występuje w środowisku, o czym świadczą zgłaszane ogniska u ptaków dzikich" - wskazał GIW.

Jak podkreślono, Główny Lekarz Weterynarii nie dysponuje informacjami z Ministerstwa Zdrowia na temat zagrożenia ze strony wirusów grypy ptaków dla człowieka. Zgodnie z badaniami prowadzonymi w PIWet-PIB w Puławach, będącym laboratorium referencyjnym grypy ptaków w Polsce, "izolowane w kraju wirusy grypy ptaków nie wykazywały, jak do tej pory, potencjału zoonotycznego".