Wiosną w zakładach wylęgu drobiu obserwujemy zwykle większe zainteresowanie zakupem piskląt kur ras nieśnych. Zanim jednak zdecydujemy się na nabycie partii zwierząt, warto wiedzieć na co zwrócić uwagę przy zakupie.

Wybór rasy kur

Przede wszystkim wiedzieć powinniśmy jaką rasę kur chcemy nabyć. Do przyzagrodowego chowu kur przeznaczonych do produkcji jaj najlepiej nadają się rasy typu ogólnoużytkowego. Wykazują one wprawdzie nieco mniejsze parametry nieśności niż rasy nieśne lekkie, niemniej są bardziej odporne na warunki środowiska, które w chowie przyzagrodowym nie zawsze są optymalne. Do ras takich zaliczamy między innymi Rhode Island Red, Sussex, Plymouth Rock, czy mieszańce należące do linii Rosa (Rosa I – Rosa V). W przypadku małych stad warto pokusić się o zakup piskląt rodzimych ras kur – zielononóżki, czy żółtonóżki kuropatwianej. Charakteryzują się one wprawdzie gorszą nieśnością, jednak są bardzo odporne, a ich jaja charakteryzują się wyjątkowymi walorami zdrowotnymi.

Wygodnym rozwiązaniem jest zakup piskląt ras autoseksingowych – umaszczenia kurek i kogutków jest bowiem w tym przypadku wyraźnie zróżnicowane, co wyklucza ryzyko zakupu nieprzydatnych w naszym chowie samców. Do takich ras należy między innymi Rosa I i Rosa V.

Tylko sprawdzone zakładach wylęgowe

Pisklęta kupować należy wyłącznie w sprawdzonych zakładach wylęgowych. Daje nam to gwarancje wysokiej jakości nabywanych zwierząt. Zarówno stado zarodowe, jak i pisklęta znajdują się bowiem pod ścisłą kontrolą weterynaryjną, a po wylęgu kurczęta poddawane są starannej selekcji. W naszym interesie jest jednak wiedzieć jakie rzeczy powinny nas przy zakupie piskląt niepokoić. Wady na które możemy się natknąć to między innymi niewchłonięta kula żółtkowa czy niezagojona pępowina. Zdarzają się również deformacje nóg, skrzydeł, czy dziobu. O złej kondycji piskląt świadczy również wilgotny, lub posklejany puch – oznaką zdrowia jest puch gęsty i błyszczący.

Ceny zakupu piskląt

Na jakim poziomie kształtują się ceny piskląt jednodniowych? W przypadku wspomnianych ras ogólnoużytkowych, w zależności od regionu kraju, za jeno pisklę zapłacimy od 3 do 4 złotych.

Warto również pamiętać o zapewnieniu zwierzętom optymalnych warunków transportu. Niska temperatura, słaba wymiana powietrza, czy zbyt duże zagęszczenie zwierząt w skrajnych przypadkach doprowadzą do znacznych upadków zwierząt. Pisklęta należy transportować w specjalnych kontenerach, które gwarantują optymalną wymianą powietrza. Temperatura otoczenia powinna podczas transportu wynosić około 25°C. Na jedno pisklę powinno przypadać około 25 cm2 wolnej powierzchni. Najlepiej, aby zakupu dokonywać w okolicznych zakładach wylęgu – pozwoli to skrócić wyczerpujący dla zwierząt okres transportu.