Jak dodał Mielniczuk, ognisko ptasiej grypy HPAI podtypu H5N8 stwierdzono w gospodarstwie komercyjnym, utrzymującym ponad 5 tys. indyków rzeźnych.

Zapewnił jednocześnie, że w gospodarstwie "zostały wdrożone wszystkie procedury zwalczania przewidziane w przypadku wystąpienia HPAI, określone w rozporządzeniu ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie zwalczania grypy ptaków".

Jak można przeczytać na stronie Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego, dotychczas nie stwierdzono na świecie ani jednego przypadku zakażenia wirusem HPAI/H5 (w tym najczęściej występującego w ostatnich latach H5N8) u człowieka. Cyklicznie przeprowadzane w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym - PIB w Puławach badania genetyczne wirusa H5N8, po każdorazowej introdukcji wirusa na terytorium Polski, nad tzw. molekularnymi wskaźnikami adaptacji do organizmu ludzi wykazały typowy profil charakterystyczny dla wirusów ptasich i brak głównych cech przystosowawczych do organizmu człowieka.

O wystąpieniu ogniska choroby HPAI na Podkarpaciu poinformował w niedzielę Państwowy Instytut Weterynarii, zaś we wtorek wojewoda podkarpacki Ewa Leniart zwołała w tej sprawie posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego z udziałem m.in. podkarpackiego lekarza weterynarii, przedstawicieli policji i straży pożarnej, sanepidu.

Na spotkaniu tym wojewoda podziękowała wszystkim służbom za aktywne włączenie się w likwidację ogniska. Zwróciła się też do lokalnych władz, aby dokonały stosownych oznaczeń na terenie swoich samorządów, oraz aby monitorowały i zgłaszały przypadki padłego ptactwa.

Jak wynika z opublikowanego w Dzienniku Urzędowym przez wojewodę podkarpackiego rozporządzenia w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) w województwie stwierdzenie ogniska ma związek z niekorzystną w ostatnim czasie sytuacją epidemiologiczną w wielu krajach, zarówno UE jak i państw trzecich.

"W Polsce w bieżącym okresie jesienno-zimowym (październik 2020 - luty 2021) stwierdzono 45 ognisk u drobiu i 52 przypadki choroby u ptaków dzikich" - czytamy w rozporządzeniu.

Dodano, że na terenie UE w tym okresie jesienno-zimowym występowanie HPAI potwierdzono w większości krajów europejskich.

Podkarpacki Wojewódzki Lekarz Weterynarii zaapelował do wszystkich hodowców drobiu, aby zachowali szczególną ostrożność i przestrzegali zasad bioasekuracji podczas obsługi drobiu, aby zminimalizować ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do gospodarstwa.

Wśród podstawowych środków bezpieczeństwa biologicznego jest m.in.: pozostawienie ptaków w zamknięciu i nie wypuszczanie ich na wybieg, zabezpieczenie paszy i wody przed dostępem dzikich zwierząt, w szczególności dzikich ptaków, karmienie i pojenie drobiu wewnątrz budynków inwentarskich, stosowanie odzieży i obuwia ochronnego przeznaczonego wyłącznie do obsługi drobiu, stosowanie środków higieny, w tym mycie rąk wodą z mydłem przed wykonywaniem czynności związanych z karmieniem i pojeniem ptaków oraz wyłożenie mat dezynfekcyjnych w wejściach budynków, w których utrzymywany jest drób.

Zaapelowano także do hodowców drobiu, aby zgłaszali do lekarza weterynarii prywatnej praktyki lub powiatowego lekarza weterynarii, gdy zaobserwują u ptaków takie objawy jak m.in.: zwiększona śmiertelność, apatia, znaczący spadek pobierania paszy i wody, sinica, wybroczyny, biegunka, nagły spadek nieśności, drgawki, skręt szyi, paraliż nóg i skrzydeł, niezborność ruchów.