Spadek opłacalności chowu został spowodowany wzrostem cen pasz przemysłowych dla drobiu, który nie został zrekompensowany wystarczającym wzrostem cen skupu żywca.

Pomimo tych przeciwności, produkcja mięsa drobiu w UE (kurcząt i indyków) wzrosła w 2012 r. prawie o 2 proc. w odpowiedzi na zwiększone zapotrzebowanie.

Import zmniejszył się o 2 proc. z uwagi na niższe dostawy z Brazylii. Ceny drobiu pozostały konkurencyjne w stosunku do pozostałych gatunków
mięsa.

Na 2013 r. analitycy przewidują poprawę rentowności produkcji drobiarskiej wobec prognozowanego spadku cen pasz i umiarkowanego wzrostu cen żywca.