Z powodu słabo rozwiniętego mechanizmu termoregulacji pisklęta nie maja możliwości wyrównania strat ciepła. Za optymalną temperaturę wstawienia piskląt przyjmuje się 34,5°C. W celu zapewnienia odpowiedniej temperatury można zastosować ogrzewanie strefowe (o rozkładzie od 16°C do 32°C), które pozwala ptakom na wybór optymalnej dla nich temperatury. Warto pamiętać, by wygrzewanie obiektu rozpocząć relatywnie wcześnie, przynajmniej 3 doby przed planowanym wstawieniem kurcząt. Stopniowe ogrzewanie obiektu do wymaganej temperatury gwarantuje stabilność warunków temperaturowych. Natomiast na koniec tuczu temperatura powinna wynosić od 19°C do 21°C ( w zależności od zarządzającego i rasy kur) - informuje firma Cedrob Pasze.

Na odczuwalność temperatury, a tym samym potrzeby energetyczne kurcząt bezpośrednio wpływa wilgotność powietrza w kurniku. Jeśli przekracza ona zalecane granice 60 – 70 proc. może doprowadzić do obniżenia odporności ptaków i zwiększenia niebezpieczeństwa zachorowania na choroby pasożytnicze oraz zakaźne. Nie mniej groźne dla rozwoju ptaków jest zbyt suche powietrze. Przyczynia się ono do nadmiernego parowania organizmu, a także zwiększenia zapylenia w powietrzu, działającego drażniąco na górne drogi oddechowe kurcząt. Bardzo ważna jest również wentylacja – jej intensywność musi być zwiększana wraz ze wzrostem brojlerów.

Występujący w przypadku niedostatecznej wentylacji niedobór tlenu oraz zbyt duża ilość szkodliwych gazów  w powietrzu, mogą być przyczyną występowania wielu chorób metabolicznych.

Odpowiedni program świetlny wpływa zarówno na pobieranie paszy, jak i na wzrost ptaków – istotna jest długość dnia świetlnego oraz natężenie światła. Dla ułatwienia adaptacji piskląt do nowego pomieszczenia, w pierwszych dniach po zasiedleniu stosuje się oświetlenie o większym natężeniu (minimum 20 lx), które w kolejnych dniach rozwoju zmniejsza się. Zabieg ten zapewnia harmonijny wzrost masy ciała brojlerów oraz ich układów i narządów wewnętrznych, zmniejszając ryzyko chorób metabolicznych.

Definicja dobrostanu zwierząt pojawiła się w Polsce wraz ze wstąpieniem do Unii Europejskiej, która poprzez swoje organy wydaje akty prawne mające na celu standaryzację produkcji w krajach członkowskich. Przez „dobrostan" rozumie się koncepcję ochrony zwierząt gospodarskich, łączącą tradycyjną ochronę zdrowia zwierząt (dotyczącą bezpieczeństwa i jakości mięsa oraz innych produktów) z humanitarną ochroną zwierząt (przeciwdziałanie cierpieniu zwierząt). Dobrostan zwierząt oznacza stan, który gwarantuje im 5 podstawowych wolności: od głodu i pragnienia, od dyskomfortu, od bólu, urazów i schorzeń, wolności w przejawianiu naturalnych zachowań oraz wolności od strachu i stresu. Dlatego niezwykle istotne jest odpowiednie rozmieszczenie wody i karmideł w kurnikach, tj. w miarę równych odstępach od siebie, dzieląc szerokość pomieszczenia na ilość planowanych linii.

Na zakończenie należy przypomnieć elementarną zasadę zagospodarowywania kurników, która określa odpowiednią ilość ptaków na jednostkę powierzchni w następujący sposób: pisklęta do 30 doby życia: 20 -22 szt./m2, tzw. ubiórka od 30 do 34 doby  życia: 13,5 – 15 szt./m2.

Dla optymalizacji wyników produkcji trzeba pamiętać, że wraz ze wzrostem brojlerów (z 0,6 do 6 m3/h/kg masy ciała) należy zwiększać intensywność wentylacji. W przeciwnym razie niedobór tlenu oraz zbyt duża ilość szkodliwych gazów w powietrzu, będą sprzyjać występowaniu wielu chorób metabolicznych.