Jakiekolwiek niedobory wody są niedopuszczalne w przypadku piskląt. Natomiast brak dostępu starszych ptaków do wody, trwający 24 godziny, może powodować nieodwracalne zmiany w organizmie polegające na uszkodzeniu pracy nerek, nagromadzeniu się kwasu moczowego we krwi i narządach wewnętrznych. Niedostatek wody pitnej powoduje również spowolnienie transportu treści pokarmowej z wola do dalszych odcinków przewodu pokarmowego, przez co ptaki pobierają mniej paszy, a w efekcie słabiej rosną. Ograniczenie pobierania wody o 20 proc. i więcej znacznie pogarsza wykorzystanie paszy, w związku z czym następuje spadek tempa wzrostu ptaków.

W pierwszym tygodniu odchowu kurcząt spożycie wody jest dwa razy większe w stosunku do ilości pobranej paszy, a w późniejszym okresie wynosi od 1,6 do 1,8 razy więcej. Poza tym ilość pobranej wody przez ptaki będzie zależała od ich stanu fizjologicznego, temperatury otoczenia, wilgotności powietrza, składu i wartości pokarmowej paszy oraz innych czynników. Pamiętać należy, że zbyt duża zawartość białka ogólnego, chlorku sodu, magnezu w mieszance paszowej zwiększa pobieranie i wydalanie przez ptaki wody, co oznacza pogorszenie jakości ściółki poprzez występowanie biegunek.