Trzy organizacje producentów żywności: Krajowa Federacja Hodowców Drobiu i Producentów Jaj, Polska Federacja Hodowców Drobiu, Federacja Gospodarki Żywnościowej alarmują, że na rynku są poważne problemy z uzyskaniem odpowiedniego opału niezbędnego do hodowli i produkcji warzyw pod osłonami. Niedobory dotyczą zarówno węgla jak i miału węglowego. Producenci żywności zgłaszają także problemy z dostępem do gazu opałowego. 

W przypadku braku możliwości zabezpieczenia ferm w paliwa opałowe na sezon zimowy znaczna część hodowców deklaruje ograniczenie lub całkowite zaprzestanie hodowli w okresie jesienno-zimowym

„Jako przedstawiciele ponad 2,5 tysiąca producentów drobiu i jaj, czyli ponad polowy wszystkich producentów w kraju, zgłosiliśmy już do Ministra Rolnictwa wniosek o pilne umożliwienie branży mięsnej, mlecznej oraz producentom jaj zakupu węgla i jego pochodnych bezpośrednio z polskich kopalni oraz zapewnienia niezakłóconych dostaw gazu i oleju opałowego. W przypadku braku możliwości zabezpieczenia ferm w paliwa opałowe na sezon zimowy znaczna część hodowców deklaruje ograniczenie lub całkowite zaprzestanie hodowli w okresie jesienno-zimowym” – informuje Paweł Podstawka, prezes KFHDiPJ.

Jak podkreśla Podstawka, w połowie czerwca hodowcy będą podejmowali decyzje o skali produkcji na najbliższe miesiące. Brak gwarancji dostaw nośników energii do hodowli w połączeniu z ich wysoką ceną oznacza poważne konsekwencje zarówno dla produkcji żywności w Polsce, jak i ceny końcowego produktu.

Od początku roku zgłaszamy problem z dostępnością i wysokimi cenami surowców.

„Jest to pierwszy etap nieodwracalnych skutków ekonomicznych prowadzących do upadku rodzimych gospodarstw rolnych, a w konsekwencji zaburzeń w całym łańcuchu od producentów zbóż, po hodowców, na zakładach przetwórczych kończąc. Od początku roku zgłaszamy problem z dostępnością i wysokimi cenami surowców. Od wybuchu wojny podkreślamy znaczenie naszej produkcji w strategicznym zabezpieczeniu łańcucha żywnościowego. Nie ma naszej zgody na wyhamowanie produkcji zwierzęcej w Polsce, a tym samym wzrost cen produktów odzwierzęcych dla polskiego konsumenta” zaznacza Paweł Podstawka.

Federacja Gospodarki Żywnościowej wystosowała apel do Ministra Aktywów Państwowych o wpisanie producentów warzyw pod osłonami na listę podmiotów objętych rezerwą strategiczną w zakresie paliwa opałowego.

Jak zaznaczają w swoim piśmie przedstawiciele FGŻ, obecnie pod osłonami produkuje się żywność na powierzchni 5500 ha, a udział tej produkcji w ogólnej produkcji warzyw w Polsce w 2020 roku wynosił 22 procent, a jeden hektar upraw daje pracę średnio 12 osobom.

Ciepło w tej działalności jest niezbędne zarówno dla prowadzenia upraw jak i na utrzymanie konstrukcji obiektów.

„Wstrzymanie, ograniczanie dostaw miału dla upraw pod szklarniami/osłonami może zniweczyć wieloletnie wysiłki podmiotów gospodarczych, rolników i ogrodników, spowodować upadek tej działalności w przypadku zniszczenia infrastruktury. Ciepło w tej działalności jest niezbędne zarówno dla prowadzenia upraw jak i na utrzymanie konstrukcji obiektów. Koszt wybudowania jednego hektara pod szklarniami jest szacowany na 4 mln złotych licząc w cenach z 2020 roku” – przypomina FGŻ.