Zdarzenie miało miejsce 13 marca br., po anonimowym doniesieniu do służb weterynaryjnych. Jak czytamy w oficjalnym komunikacie GIW: „Powiatowy Lekarz Weterynarii w Piasecznie podjął natychmiastowe działania w celu weryfikacji informacji przekazanych w doniesieniu. Przy udziale Policji pracownicy Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Piasecznie podjęli czynności kontrolne, w wyniku których stwierdzono prowadzenie nielegalnej działalności (bez nadzoru Inspekcji Weterynaryjnej) w zakresie uboju drobiu.”

Ze względu na nieznane pochodzenie zwierząt przetrzymywanych na terenie posesji, inspektorzy podjęli decyzje o ich eutanazji, a ich zwłoki przekazano do utylizacji. Teren posesji, na której prowadzony był nielegalny proceder uboju został zabezpieczony, a wytworzone produkty i odpady zutylizowane. Prokuratura Okręgowa w Radomiu prowadzi postępowanie w tej sprawie, również pod katem ewentualnego zagrożenia epizootycznego i epidemiologicznego.