59 elementów mięsa drobiowego zbadano w imieniu organizacji ochrony środowiska i konsumentów Germanwatch. Więcej, niż co druga próbka (56 procent) była obciążona patogenami opornymi na antybiotyki. Co piąta próbka miała ich nawet kilka różnych. Więcej niż co trzecia próbka była zanieczyszczona opornością na antybiotyki rezerwowe. Są to specjalne antybiotyki, które należy stosować w przypadku chorych w nagłych przypadkach, gdy inne antybiotyki przestają działać.

Według Germanwatch, alarmująco wysoki poziom antybiotykoopornych patogenów w mięsie drobiowym pokazuje, że rządowi niemieckiemu nie udało się jak dotąd zwalczyć antybiotykooporności w hodowli przemysłowej.

Germanwatch oskarżyła minister rolnictwa Julię Klöckner o akceptację przyjmowanie mięsa z antybiotykoopornymi, a nawet wielolekoopornymi drobnoustrojami do handlu, a co za tym idzie spożywania przez  konsumentów, także w restauracjach i szpitalach.

Według Germanwatch, ograniczenia stosowania antybiotyków rezerwowych są zbyt liberalne. Ponadto istnieją luki wysokiego ryzyka w rejestrowaniu spożycia antybiotyków. Otwiera to drzwi do nadużywania antybiotyków w przemysłowej hodowli zwierząt w Niemczech.

W samych Niemczech, według Instytutu Roberta Kocha, co roku do 4000 osób umiera z powodu zakażeń, którym nie pomagają już antybiotyki.