Jak informuje Państwowy Urząd ds. Ochrony Wybrzeża, Parku Narodowego i Ochrony Morskiej Szlezwiku-Holsztynu (LKN.SH), ponad 8 tys. dzikich ptaków padło dotychczas z powodu grypy ptaków.

W powiecie North Friesland na wyspie Pellworm gospodarstwo utrzymujące około 650 gęsi zostało dotknięte grypą ptaków. To czwarte oficjalnie znane ognisko w Szlezwiku-Holsztynie.

W promieniu dwóch kilometrów od gospodarstwa został utworzony obszar zastrzeżony, w promieniu dziesięciu kilometrów obszar obserwacyjny. W obu strefach obowiązuje zakaz przemieszczania żywego drobiu.