Utrzymywanie jaj w warunkach korzystnych dla wylęgu, to element konieczny do osiągnięcia sukcesu, czyli wyklucia z nich prawidłowo rozwiniętych piskląt. Błędy, jakie można popełnić w tym okresie, to między innymi:

Zbyt późny zbiór i dezynfekcja - jaja należy zebrać jak najszybciej po zniesieniu i poddać procesowi dezynfekcji, aby do aparatu lęgowego trafiły wolne od zanieczyszczeń.

Brak dezynfekcji inkubatora - „czyste" jajo powinno trafić do czystego i wolnego od grzybów i bakterii aparatu.

Pozostawienie zamarłych jaj - przeprowadzanie podczas inkubacji analiz lęgów (obejmujących min. prześwietlanie) pozwala wykryć jaja niezapłodnione i zamarłe, aby zminimalizować ryzyko zakażenia należy je jak najszybciej usunąć z aparatury.

Nieodpowiednia wilgotność - parametr ten jest niezwykle istotny dla prawidłowego przebiegu przemian biochemicznych i klucia. W komorze lęgowej wilgotność inkubacji powinna wynosić 50-60 proc., zaś w klujnikowej 75-80 proc. (Sauveur).

Zbyt niska lub za wysoka temperatura - jej wahania dobowe nie powinny przekraczać 0,5ºC. Przy spadku poniżej 20ºC dochodzi do zahamowania rozwoju zarodka, przy wzroście do 42ºC (i więcej) do jego śmierci. Optymalna temperatura panująca w inkubatorze to 37,7ºC w komorze lęgowej i 37,0ºC w klujnikowej (Sauveur).

Nieodpowiednia wentylacja - nierównomierne rozprowadzanie ciepła.

Brak obracania jaj- może doprowadzić do przyschnięcia zarodka do błon skorupowych, jaja obraca się, co kilka godzin (1-3) o 90º.