Pierwsze ognisko po dwumiesięcznej przerwie

Główny Inspektorat Weterynarii naniósł na mapę nowe ognisko wysoce zjadliwej grypy ptaków. Pojawiło się ono po dwumiesięcznej przerwie, przekreślając tym samym nadzieję na odzyskanie w najbliższym czasie statusu kraju wolnego od grypy ptaków.

Do utylizacji 59 386 indyków rzeźnych

59. ognisko HPAI stwierdzono 26.05.2023 r. w gospodarstwie w gospodarstwie komercyjnym w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie kętrzyńskim, w gminie Kętrzyn, w miejscowości Parcz. W gospodarstwie tym utrzymywano 59 386 indyków rzeźnych.

W ognisku tym stwierdzono podtyp wirusa grypy ptaków H5N1.

Łączna liczba drobiu w ogniskach wynosi obecnie 1 031 291 sztuk (stan na dzień 26.05.2023 r.).