Jak wynika z informacji zamieszczonej na stronie Głównego Lekarza Weterynarii, wyniki badań w laboratorium w Puławach potwierdziły wczoraj wystąpienie wirusa HPAI na fermie komercyjnej w miejscowości Giżyce, w gminie Grabów nad Prosną, w powiecie ostrzeszowskim w woj. wielkopolskim. To 31 w tym roku, a pierwsze od kwietnia ognisko grypy ptaków w naszym kraju.

Ognisko HPAI wykryto w gospodarstwie, gdzie utrzymywane jest 39 856 kur hodowlanych. Powiatowy Lekarz Weterynarii wdrożył na miejscu wszystkie przewidziane przepisami procedury w ramach zwalczania wysoce zaraźliwej grypy ptaków. To oznacza wyznaczenie granic strefy zapowietrzonej i obszaru zagrożonego, objętych stosownymi ograniczeniami. Służby przystąpiły do likwidacji i utylizacji drobiu.

Tym samym nadzieje Polski na odzyskanie statusu kraju wolnego od wysoce zjadliwej grypy ptaków okazały się płonne. Przed miesiącem, 21 czerwca br., Główny Lekarz Weterynarii wnioskował w tej sprawie do Światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt.