Główny Lekarz Weterynarii poinformował stwierdzeniu nowego ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u drobiu – już szóstego w drugim półroczu br.

– W dniu 8.12.2020. w godzinach popołudniowych Główny Lekarz Weterynarii otrzymał z PIWet-PIB Puławy dodatnie wyniki badań laboratoryjnych, na podstawie których stwierdzono 38. w 2020 r. i szóste w II półroczu br. ognisko HPAI w gospodarstwie utrzymującym 34 272 indyków rzeźnych w wieku 11 tygodni – informuje GLW.

Gospodarstwo zlokalizowane jest w miejscowości Sieraków, w gminie Gostynin, w powiecie gostynińskim, w województwie mazowieckim. Jest to drugie ognisko HPAI na obszarze województwa mazowieckiego w tym półroczu.

Jak informuje GLW, próbki do badań laboratoryjnych zostały pobrane przez Inspekcję Weterynaryjną po otrzymaniu w dn. 7.12.2020. powiadomienia od hodowcy o zwiększonej śmiertelności stada.

W gospodarstwie wdrożone zostały procedury związane z likwidacją choroby.

Tak szybko rosnąca liczba stwierdzonych ognisk zdaje się potwierdzać prognozę Krajowej Izby Producentów Drobiu i Pasz, która z uwagi na dużą odległość między pierwszym i drugim ogniskiem sugerowała szybki przyrost liczby zgłoszeń HPAI.