Jak informuje FAMMU/FAPA całe pogłowie - 47 tys. sztuk niosek - zostało zlikwidowane. Kolejne ognisko zgłoszono do Światowej Organizacji ds. Zdrowia Zwierząt (OIE na fermie indyków rzeźnych w 3-km strefie ochronnej od poprzedniego gospodarstwa, zlikwidowano 7 tys. szt. indyków. Przyczyna zakażeń nie jest znana. Poprzednie ogniska nisko zjadliwej ptasiej grypy u kur niosek wykryto w Holandii w marcu i maju br. Zlikwidowano wówczas ponad 136 tys. szt. ptaków.

W dn. 30 czerwca Niemcy zgłosiły do OIE sześć nowych ognisk ptasiej grypy niskiej zjadliwości w Saksonii i Nadrenii Północnej-Westfalii. Zanotowano łącznie 20 przypadków zachorowań, w tym jeden śmiertelny. W nowych ogniskach zlikwidowano łącznie 27 337 szt. drobiu. Od początku epidemii tj.
od 27 maja zlikwidowano już ponad 100 tys. szt. ptaków.