Tegoroczne doświadczenia polskiej produkcji drobiu pokazują jakie spustoszenie może wyrządzić wirus grypy ptaków. tym bardziej, dużego znaczenia nabiera utrzymywanie jak najwyższych standardów bioasekuracji w obrębie gospodarstw, ale i pomiędzy różnymi stadami, które często znajdują się w bliskim sąsiedztwie.

Dlatego, prezentujemy Państwu webinar przeprowadzony wspólnie z  dr Arunee Thanasarasakulpong z firmy Elanco, podczas którego omówiono szeroko zagadnienia związane m.in. z biologiczną ochroną stad, w tym kontroli barier przenikania wirusa do gospodarstwa i na stado, przerwanie łańcucha transmisji patogenu dzięki skutecznej bioasekuracji na fermach, a także zmniejszenie presji innych drobnoustrojów patogennych, obecnych w otoczeniu hodowanego drobiu.